top of page

Stressanalys

Om man vill mäta hur stressen påverkar biokemin rekommenderar jag en hårmineralanalys eftersom man där också får en åtgärdsplan kopplat till den nivå av stress man befinner sig i. I min artikel om stressanlys, visar jag hur man kan koppla HPA- axelns olika stresstadier till hårmineralanalysens ämnesomsättningstyper.

 

För att komma vidare från akut stress behövs vissa näringsämnen och för att inte stanna i stressens motståndsfas behövs andra näringsämnen så det är alltså viktigt att veta var i stresscykeln man befinner sig för att individuellt stötta återhämtning för att så snabbt som möjligt komma tillbaka till balans igen.

Nordic Labs har också en test där man kan mäta binjurarnas kortisol och DHEA-produktion för att ytterligare mäta stressens markörer.

Boka din tid här

bottom of page