top of page
jannis-brandt-8manzosDSGM-unsplash.jpg

Stora hälsopaketet

I vårt Stora hälsopaket ingår både en bioresonansanalys med Metatron Hunter, en hårmineralanalys, 55 minuters genomgång av kost- och träningsupplägg samt 55 minuters hälsocoaching med stresshantering och upplägg av åtgärdsplan.

Med bioresonans kan man mäta obalanser i olika kroppsfunktioner och organ. Den skannar organ, vävnader och celler och ger sedan förslag på individuella lösningar för att komma till rätta med obalanserna. Sedan utförs en behandling av obalanserna i kroppen.

Hårmineralanalys är ett annat verktyg som är bra för att komma till rätta med olika hälsoproblem som sömnproblem, allergier, utmattning etc. I analysen för du en detaljerad översikt över din mineralstatus inklusive balansen hos och relationen mellan olika viktiga näringsämnen. I analysen ingår en kostrådgivning och en individuell rekommendation av kosttillskott för att stötta upp just din kropp.

Utifrån din personliga livssituation och resultatet av bioresonansanalys samt hårmineralanalys ägnar vi en timme åt ett personligt kost- och träningsupplägg och en timme hälsocoaching med fokus på stresshantering och en individuell åtgärdsplan.

Det här paketet ger dig både verktyg och förutsättningar för en långsiktig hälsosatsning på dig själv.

Vill du genomföra hälsopaketet på distans skickar jag ett hårklippningskit till dig med instruktioner. Även bioresonansanalysen går att genomföra på distans.

Pris: 6 000 kr

Boka din tid här

bottom of page