top of page

frekvensterapi

När du har gjort en bioresonansanalys och fått ditt detaljerade analyssvar kan vi utföra en behandling av de obalanser i kroppen som upptäcktes. Med analysen får vi en indikation vad vi behöver stärka upp med frekvensterapi. Obalanserna kan vara orsakade av allt från fysiska problem till parasiter. Det finns program för allt från allergener, bensjukdomar och aminosyror till homeopati, patogener, biokemisk homeostas och mikroorganismer. Efter behandlingen får du även förslag på lämpliga kosttillskott.

Behandlingen börjar med att vi gör en screening, utför frekvensterapi baserat på analyssvaret. Efter terapin gör vi ytterligare en screening för att se vilka framsteg som har gjorts.

Behandlingen tar totalt 55 minuter och är helt smärtfri. För optimalt resultat rekommenderar jag oftast 2–5 behandlingar men det variera beroende på hur mycket vi behöver jobba med, ålder och typ av problem.

Bioresonans utvecklades i Tyskland på 1970-talet och är godkänd som friskvård av Skatteverket.

Pris: 2 000 kr  

Boka din tid här

bottom of page