top of page
joanna-kosinska-I3adKpDNAjM-unsplash.jpg

Coachingpaketet

Här utgår vi från helheten och tittar på olika faktorer som bidrar till din hälsa och ditt välmående. Med hjälp av coachingpaketet kan vi tillsammans ta reda på hur du når en mer optimal hälsa, upplever mindre stress samt hur du kan uppnå dina hälsomål. Verktyg för stressreducering ingår. Tillsammans tittar vi på vilka utmaningar du har och sätter mål för hur du vill leva ett mer harmoniskt liv. Målen kan till exempel handla om att du vill:

  • äta bättre

  • skapa bättre sömnvanor

  • hitta verktyg för återhämtning

  • allmänt förbättra hälsan och öka välmåendet

  • börja träna eller träna annorlunda

  • reducera stress

 

Vid varje tillfälle pratar vi om dina utmaningar och jag coachar dig och ger tips för att du ska kunna hantera dina utmaningar på bästa sätt. Vid coaching ligger största ansvaret hos dig som klient, det är viktigt att påpeka att det är du själv som måste göra det största jobbet, men jag finns med under tiden som ett stöd och bollplank.

I coachingpaketet ingår 5 träffar.

Innan första träffen skickar jag ett hälsoformulär till dig som du behöver fylla i och skicka tillbaka till mig innan vi ses.

Pris: 5 000 kr

Boka din tid här

bottom of page